Body Stress Release is een gezondheidstech­niek die het lichaam in staat stelt zijn zelfhelend vermogen optimaal te benutten. BSR helpt het lichaam om vastgezette spierspanning (body stress) los te laten (release).

Het ontstaan van body stress

Ieder mens wordt dagelijks blootgesteld aan verschillende vormen van spanning. Bij overbe­lasting kan het lichaam de belasting niet meer verwerken en zet deze zich vast in de spieren.

Spanning door vastgezette spieren veroorzaakt verstoringen in het zenuwstelsel. Deze versto­ringen beïnvloeden lichaamsfuncties negatief en kunnen allerlei klachten veroorzaken zoals:

 • Pijnlijke of stijve rug en/of nek
 • Hernia, spit, ischias,
 • Schouderproblemen
 • Whiplash klachten
 • Fibromyalgie
 • Hoofdpijn, migraine, duizeligheid, misselijkheid
 • Verstoord slaappatroon
 • Tintelingen , gevoelloosheid in armen, benen, vingers en tenen (ook RSI en tenniselleboog)
 • Pijn in heupen, billen, benen
 • Onrustige benen, pijnlijke knieën en/of enkels
 • Brandend maagzuur, obstipatie of diarree
 • Groeipijnen, concentratieproblemen en andere klachten bij kinderen, kleuters en peuters
 • Huilbaby’s
 • Menstruatie-, overgangs- en zwanger­schapsklachten (rugpijn, bekkeninstabiliteit, blaasproblemen)

Oorzaken van body stress

Lichamelijke overbelasting kan acuut ontstaan door een verkeersongeluk, een ernstige val of het verkeerd tillen van een zwaar voorwerp.

Ook kan overbelasting langzaam worden opgebouwd door een onjuiste houding, een belastende sport en zwaar lichamelijk of repeterend werk. Verder kan een langdurig ziekbed of een zwangerschap fysieke overbelasting veroorzaken.

Emotionele overbelasting ontstaat bij hevige emoties zoals boosheid, verlies van een dierbare of shock. Over langere tijd opgebouwde spanningen zoals zorgen, depressie, strubbelingen op het werk of verstoorde relaties dragen eveneens bij aan het ontstaan van body stress.

Chemische overbelasting wordt, bij overgevoelig­heid, veroorzaakt door het eten, inademen of via de huid opnemen van schadelijke stoffen. Denk hierbij aan insecticiden, kunstmatige kleur- en smaakstoffen, cosmetica en dergelijke.

Gevolgen van body stress

Body stress verlaagt de efficiëntie van het li­chaam. Hierdoor herstelt het lichaam minder snel van grote men­tale of fysieke inspanning en ziekte. Zo raakt het steeds verder verwijderd van een optimale gezondheid. Mensen kunnen stijfheid, tintelingen, gevoelloosheid en/of pijn gaan ervaren.

Iemand die last heeft van body stress voelt zich vaak gespannen en vermoeid. Het lichaam gaat stijver en strammer aan­voelen. Levensenergie neemt af. Emotionele instabiliteit, slapeloosheid, ademhalingspro­blemen en verstoring van de stofwisseling en spijsvertering kunnen het gevolg zijn.

“Een lichaam vrij van pijn, ongemakken en beperkingen? BSR stimuleert het zelfherstellende vermogen van het lichaam”

De Body Stress Release techniek

BSR is een revolutionaire techniek die het zelfhelend vermogen van het lichaam stimuleert. Medische ver­zekeraars erkennen de bewezen effectiviteit van BSR.

Hoe werkt BSR? De behandelaar (practitioner) voert eerst een aantal (reflex)testen uit om vastgezette spierspanning te lokaliseren. Het lichaam verstrekt hierbij zelf de benodigde informatie. Als de spierspanning is gelokaliseerd, volgt de eigenlijke behandeling.

Op subtiele wijze vermindert BSR de opgebouwde spierspanning en herstelt het de communicatie tussen zenuwstelsel en hersenen. Dit gebeurt door het geven van lichte, maar besliste, handmatige drukimpulsen op de juiste plaats en in de juiste richting.

Techniek van BSR: Body Stress Relaese

BSR is een milde techniek met respect voor het functio­neren van het lichaam en het aangeboren vermogen zichzelf te herstellen. Het lichaam heeft geen forceren nodig, maar vraagt om een juiste stimulans.

“De BSR techniek helpt klachten en ongemakken verdwijnen en laat gezondheid terugkeren”.

Behandeling Body Stress Release

Aantal behandelingen

BSR zet een proces in gang van loslaten en herstellen. Dit heeft tijd nodig.

De ervaring heeft geleerd dat dit proces het beste in gang wordt gezet met drie afspraken binnen elf dagen, namelijk op dag 1, 4 en 11.

Of en hoeveel vervolgsessies nodig zijn, verschilt per individu en hangt ook af van hoe lang (van dagen tot decennia) de body stress al speelt.

Om nieuwe opbouw van spierspanning te voorkomen wordt geadviseerd regelmatig terug te komen voor onderhoud.

Voor wie is Body Stress Release?

 • voor iedereen, van jong tot oud, gezond of ziek: van baby’s met body stress bij de geboorte tot ouderen met bodystress door ouderdomskwalen
 • voor mensen die veel van zichzelf vergen zoals sporters, verzorgers en mensen met een stressvolle of fysiek zware baan
 • voor mensen die met gevolgen van lichamelijke of emotionele trauma’s kampen
 • voor kinderen/jongeren met groeipijnen of concentratieproblemen
 • voor vrouwen met body stress door menstruatie, zwangerschap of overgang

“Een lichaam vrij van body stress is energiek en functioneert optimaal!”

Praktijkinformatie

De eerste behandeling duurt 45 tot 60 minuten, de vervolgafspraken 30 tot 45 minuten.U blijft tijdens de behandeling volledig gekleed en U kunt uw schoenen aanhouden.

Bedrag per behandeling bedraagt vanaf 2018:

Volwassenen: € 55,-
Kinderen 2 t/m 12 jaar: € 40,-
Baby’s (0-2 jaar): € 25,-
(gratis, indien een ouder in behandeling is)

Als u aanvullend verzekerd bent, vergoeden veel ziektekostenverzekeraars de kosten. Lees hier uw polis op na of kijk op www.zorgwijzer.nl